AEO status

AEO – Authorised Economic Operator

Wanneer uw bedrijf deelneemt aan het internationale handelsverkeer is het raadzaam een AEO-status aan te vragen. Wanneer uw bedrijf AEO-gecertificeerd is, kunnen bedrijven er op vertrouwen dat  een betrouwbare handelspartner bent die werkt volgens AEO-eisen en conform internationale wet- en regelgeving.


AEO status criteria

Er zijn vijf criteria waaraan uw bedrijf moet voldoen voor toekenning van een AEO-vergunning:


Bewijs van financiële solvabiliteit

Bij uw bedrijf passende veiligheidsnormen

Een passende staat van dienst in de naleving van douanevoorschriften

Een handels- en vervoersadministratie die douanecontroles mogelijk maakt.

Praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties


AEO-vergunningen

Er bestaan drie soorten AEO-vergunningen:


Vergunning AEO Douanevereenvoudiging

Vergunning AEO Veiligheid

Gecombineerde vergunning AEO Douanevereenvoudiging en Veiligheid


Uw voordelen bij een AEO-status

Minder fysieke douanecontroles

Minder controles van bescheiden

Voorrang bij controles en keuze van de plaats van controle

Verlaging borgstelling tot 100% mogelijk

Bij een vergunning AEO Veiligheid wordt u vooraf geïnformeerd over voorgenomen fysieke controles


Wij begeleiden u

Neem contact met ons op en wij begeleiden u van de aanvraag tot de toekenning van uw AEO-vergunning.


SFA Douaneconsultancy – Over de grens en daar voorbij